November Sermons

November 5 “God’s Children Now”
1 John 3:1-3 and Revelation 7:9-17

November 12 “Keep Awake”
Psalm 78:1-7 and Matthew 25:1-13

November 19 “Have Mercy”
Psalm 123 and Matthew 25:14-30

November 26 “When Did We…?”
Psalm 100 and Matthew 25:31-46